Bởi {0}
logo
Wuzhou Redleaf Jewelry Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Cubic zirconia; moissanite; phòng thí nghiệm phát triển kim cương; phòng thí nghiệm phát triển Sapphire; Spinel tổng hợp
Thứ tự xếp hạng2 thời gian phản hồi nhanh trong Hạt cườm làm từ vỏ, xương và san hôCooperated suppliers (20)On-site material inspectionYears in industry(8)Sample-based customization